Главная Есть вопрос? Напишите нам письмо Карта сайта

 

 

Адрес:

индекс 63734 Украина
Харьковская область, г.Купянск
пгт. Ковшаровка 1-й м/р-н
Телефоны:

(05742) 6-56-14 (директор, секретарь)
(05742) х-хх-хх (завуч, учительская)
Email:

school11@fife.ru
Пишите, звоните, приходите

НАПИСАТЬ ПИСЬМО

  Учительская школы № 11
 
на базі Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 11
11 БЕРЕЗНЯ 2008 РОКУ
Тема: “Методи активізації пізнавальної активності учнів на уроках та модульних заняттях”

Вчитель історії та правознавства І категорії
Личова Оксана Вікторівна

Вiдкрите модульне заняття

з основ правознавства

в 9-А класі

на тему:

“Судова влада в Україні”

Тема: Судова влада в Україні.
Мета: Розвиток пошуково-пізнавальної активності учнів.
Задачі: Дати визначення поняття “судова влада”, розкрити завдання судової влади, основні принципи судоустрою та судочинства в Україні, окреслити схему судової системи ношої держави. Формувати основні поняття теми, розвивати уміння учнів працювати з нормативно-правовими актами як джерелами знань, висловлювати і обгрунтовувати власну точку зору з приводу дискусійних питань. Виховувати розуміння судової влади як втілення незалежності та справедливості. Формувати правову культуру та правосвідомість учнів.
Знати: Зміст понять та термінів: судова влада, судоустрій, правосуддя, касація, суди загальної юрисдикції, Верховний Суд України, Конституційний Суд України. Вища рада юстиції.
Вміти: Аналізувати нормативно-правові акти, активно працювати в групах, брати участь у дискусії, висловлювати і обгрунтовувати власну точку зору.
Цінувати: одержані з теми знання про судову владу як незалежного захисника прав і свобод громадян, закону і правопорядку в Україні.

ПАМ’ЯТКА

Будь уважний, май гарний настрій. Самостійно встановлюй зв’язки відомого з невідомим, активно пізнавай та аналізуй нове, шукай причинно-наслідкові зв’язки. Самостійно сформулюй висновки і відчуй радість відкриття.

Реквізит: Підручник “Основи правознавства”, Конституція України, Закон України “Про судоустрій України”.

І. Організація класу

ІІ. Активізація опорних знань.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
(на дошці тема, етап, мета, задачі і план заняття. Основні вимоги до знань, норм та цінностей, пам’ятка, рефлексія готовності до навчання та настрою).

ІУ. Сприйняття і розуміння матеріалу.
 1. Постановка проблемного запитання, яке вирішується наприкінці модульного заняття “Чи повинна на ваш погляд, зростати роль судової влади у сучасній державі?”
  • Судова влада та її завдання.
  • Основні принципи судоустрою.
  • Основні принципи судочинства.
  • Судова система України.
  • Статус суддів України.
 2. Повідомлення вчителя. Сприймаючи навчальний матеріал учні обдумують відповідь на запитання: “Якими є основні характеристики судової влади?”
  Запис у зошит: визначення поняття “судова влада”.
 3. Робота учнів в групах з Конституцією України. Завдання: Опрацювати зміст ст. 124 і 125 визначити основні принципи судоустрою в Україні.За методом “Пресс” вирішується дискусійне питання: “Чи повинні здійснювати правосуддя присяжні?”
 4. Матеріал “Основні принципи судочинства” викладається одним їз учнів як пропедевтичне домашнє завдання. Прослухавши інформацію, учні роблять висновок про дотримання прав людини при здійсненні правосуддя.
  Кожна група виконує завдання: висловитися “за” чи “проти” апеляційного та касаційного оскарження рішення суду і змоделювати ситуацію, яка підтвердить вибір групи.
 5. Кожна група працює зі ст. 125 Конституції України. Завдання: скласти схему “Судова система України”. Представник однієї з груп обгрунтовує свою схему, учні, що представляють інші групи, вносять необхідні повправки та доповнення. У зошиті учні роблять запис:
  Судова система України
  Конституційний
  Суди загальної юристдикції
  Верховний суд
  Апеляційні суди
  Місцеві суди
  Надзвичайні та особливі суди
 6. Методом “мозкового штурму” учні висловлюють свою думку про найважливіші якості, якими має володіти суддя. Вчитель групує ідеї і записує їх на дошці як “кодекс честі судді”.
  Кожна група працює зі ст. 126 і 127 Конституції України. Завдання: визначити правовий статус суддів України і висловити думку стосовно переваг та обмежень, які застосовуються щодо суддів.
  Метод “Займи позицію”:
  1. професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності. Чи не є це порушенням ст. 21 Конституції “Усі люди є рівними у своїх правах”.
  Підсумовуючи все сказане, учні коментують слова Ціцерона: “Суддя – це закон”, який говорить, а закон – це німий суддя”.
У. Узагальнюючи вивчений матеріал, учні повертаються до проблемного питання: “Чи повинна, на ваш погляд, зростати роль судової влади у сучасній державі?
Вчитель робить висновок з усього сказаного.

УІ. Підсумок модульного заняття.

УІІ. Рефлексія.

УІІІ. Д/З прочитати § 159 – 170 розділу УІ, вивчити терміни, опрацювати запитання і завдання, підготувати повідомлення зі ЗМІ про діяльність судів в Україні.